Ons beleid

Privacy Beleid

Wanneer er wordt overgegaan tot een behandeltraject zal de praktijk een dossier aanleggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en persoonsgegevens,  behandelingen en aantekeningen. Eventueel gegevens die u toegeleverd  vanuit de gezondheidzorg denk hierbij aan röntgenfoto’s ed.

Er wordt vanuit de praktijk geen gebruik gemaakt van informatieaanvragen naar huisarts, ziekenhuis of enige andere zorginstelling.

Er wordt ons best gedaan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er :
* Zorgvuldig wordt somgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
* Ervoor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.
Uw behandelend therapeut gebruikt uw dossier niet voor andere doeleinden dan voor het behandelend traject en de financiële administratie. Mocht er worden afgeweken van deze, dan zal dit enkel gebeuren met uw expliciete toestemming.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op.

Contactgegevens

Telefoon :  0297-751993
Mobiel :     06-38720345
E-mail :      info@debarefootdoctor.nl