Chinese therapieën

Chinese Massage Therapie (Tuina)

Chinese massage therapie is een algemene term welke wordt gebruikt voor alle technieken die worden gebruikt om lichaam en weefsels te manipuleren. Als naam wordt deze vaak gelijkgesteld aan Tuina. In China zijn er dusdanig veel massagetechnieken dat de verzamelnaam Chinese Massage Therapie beter is. Deze tak van de Traditionele Chinese Geneeskunde bestaat uit 5 populaire systemen die zowel manipulaties van de huid, spieren/pezen en gewrichten verzorgen maar ook de dieper gelegen organen, bindweefsels kunnen behandelen. Al in de vroege Chinese literatuur werd deze therapie toegepast op zowel ziekte als ook voor ziektepreventie.

Door het toepassen van speciale technieken wordt het weefsel gemanipuleerd waardoor obstructies in de meridianen en organen worden opgeheven. De Chinese Massage Therapie vormde dan ook de basis voor de moderne westerse massages (Mosha in het Chinees) als de Zweedse massage, de Triggerpoint therapie, de Reflexologie en de Neuro-musculaire therapie.

De Chinese Massage Therapie kan grofweg worden ingedeeld in 5 aparte systemen die losstaand en gecombineerd worden gebruikt.

  1. Tuina therapie (uitspraak twie-na) betekent letterlijk duw (tui) en knijp (na), maar bevat een veelheid aan massage- en manipulatietechnieken. De focus ligt voornamelijk op het aanpassen van het spier- en skeletsysteem en externe weefsels. Ze komt voort uit het behandelen van trauma’s en motorische verstoringen. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt voor het verminderen van stress, voor ontspanning en slaapstoornissen.
  2. Jing point therapie deze therapievorm wordt gebruikt om de meridianen en organen te harmoniseren. Door gebruikmaking van technieken als duwen, knijpen, kloppen op de meridianen of meridiaanpunten wordt de energiecirculatie beïnvloed. De bekende drukpuntmassage is echter maar een onderdeel van de Jing-point therapie.
  3. Anmo therapie Anmo betekent druk (An) en wrijf (mo). Het is een zachte techniek die vooral bekendheid geniet als massage voor ontspanning en vermindering van stress. Dit komt omdat ze werkt op het zachte weefsel en de interne organen. Doordat deze wordt gereguleerd voelt de patiënt dit als een totale ontspanning echter dit is niet de beoogde werking maar een bijkomend effect. Ze is tevens de oudste vorm van Chinese massage en wordt ook wel Anqiao genoemd. Tuina ontwikkelde zich hieruit tot een andere stroming. In de 6e eeuw maakte deze massage de oversteek naar Japan waar ze Amma werd genoemd. Hieruit ontwikkelde zich het bekende Shiatsu.
  4. Jie Gu therapie Jie gu betekend verstrengeld bot, wat aangeeft dat deze therapie vorm gericht is op het corrigeren van de houding door manipulaties van het skelet, gewrichten en de ligamenten. Van oudsher valt het zetten en helen van botten ook onder deze techniek echter in de opleidingen wordt dit niet meer gegeven vanwege de kennis en kunde in de moderne ziekenhuizen.
  5. Gua sha Gua betekend schrapen of krassen en sha betekend kwade energie. Deze therapievorm is gericht op het verdrijven van pathogene factoren (sha). Het wordt dan ook vaak gebruikt om koorts te verdrijven. Het is een massage techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een schraapsteen dit kan zijn een munt, een jade steen, een hoorn of een keramiek lepel. De schraapsteen als instrument neemt de plaats in van de hand waardoor een diep effect van masseren ontstaat. Ook hierbij ontstaan net als bij cupping blauwe plekken die niet pijnlijk zijn en binnen circa 5 dagen wegtrekken.